ที่ showroom สามารถทดลองสินค้าอะไรได้บ้าง?

สามารถเลือกทดสอบระบบต่างๆได้ดังนี้

1. ระบบเสียง stereo 2 channel
2. ระบบเสียง Home Theater
3. ระบบภาพ Projector
4. โปรแกรมเล่นเพลง roon

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *