Tricks & Tips by Nordost

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสายเคเบิ้ลสำหรับไฮไฟมาเป็นเวลานาน รวมทั้งความชำนาญในการผลิตสายสัญญาณสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำในระดับสูง เช่น อุปกรณ์การทางสื่อสาร ทางการแพทย์หรือทางการทหาร

แน่นอนว่าจากประสบการณ์ทั้งหมดเมื่อนำองค์ความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้งานกับชุดเครื่องเสียง หลายเรื่องที่มีคนตั้งคำถามกับสายเคเบิ้ลสำหรับเครื่องเสียงทาง Nordost สามารถตอบคำถามและแบ่งปันความรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล และนี่คือตัวอย่างของคำถามเหล่านั้น

สายของ Nordost มีการกำหนดทิศทางหรือไม่ ?
คำตอบคือ สายของ Nordost มีการกำหนดทิศทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสายสัญญาณซิงเกิ้ลเอนด์ (RCA) เนื่องจากการชีลด์ป้องกันสัญญาณรบกวนในสายจะเชื่อมต่อที่ด้านแหล่งสัญญาณต้นทางเสมอ หรือกล่าวได้ว่าชีลด์ในตัวสายจะมีการเชื่อมต่อกับด้านที่เป็นฝั่งสัญญาณขาออก

สำหรับสายสัญญาณบาลานซ์ที่เป็นขั้วต่อแบบ XLR, สายโทนอาร์ม หรือสายหูฟัง ทิศทางของสายจะถูกกำหนดไปโดยปริยายอยู่แล้วเนื่องจากขั้วต่อที่ปลายสายแต่ละด้านนั้นมีความแตกต่างกัน

สัญลักษณ์ลูกศรที่แสดงบนสายของ Nordost ควรมีทิศทางการใช้งานอย่างไร ?
สัญลักษณ์ลูกศรบนสายจะชี้ออกจากอุปกรณ์ต้นทาง ตัวอย่างเช่น เมื่อเสียบใช้งานระหว่างเครื่องเล่นซีดีกับแอมป์ ปลายลูกศรควรชี้ไปยังแอมป์ สำหรับสายลำโพงปลายลูกศรจะชี้ไปทางด้านลำโพงเสมอ

สายเคเบิ้ลมีทิศทางได้อย่างไร ?
ในกระบวนการผลิตสายเคเบิ้ล สายที่ได้ออกมานั้นยังไม่มีทิศทาง อย่างไรก็ดีเมื่อสายเหล่านั้นผ่านกระบวนการเบรกอินแล้วตัวสายจะถูกกำหนดทิศทางขึ้นมาโดยปริยาย

แม้ว่าสัญญาณที่ส่งไปในสายเคเบิ้ลจะเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ ความไม่บริสุทธิ์แม้เพียงเล็กน้อยในตัวนำไฟฟ้าจะทำตัวเสมือนกับเป็นสารกึ่งตัวนำประเภทไดโอดนั่นคือ สามารถทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าในทิศทางหนึ่งได้ดีกว่าในอีกทิศทางหนึ่ง ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า quantum tunneling ซึ่งถูกค้นพบมานานกว่า 25 ปีแล้ว

ปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่คำนึงถึงความบริสุทธิ์ของตัวนำไฟฟ้าที่ใช้ ตัวนำไฟฟ้าทุกประเภทไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดปรากฏการณ์นี้ได้ นอกจากนั้นวัสดุที่เป็นฉนวนเองก็จะมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสนามไฟฟ้าในช่วงเวลาที่สายเคเบิ้ลมีการใช้งาน

ความยาวสายเคเบิ้ล Nordost แนะนำให้เลือกใช้ ?
สายสัญญาณสั้นที่สุดไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด นอกจากเรื่องของความสะดวกและความเหมาะสมในการใช้งานแล้ว Nordost ยังได้แนะนำให้ผู้ใช้เลือกสายที่มีความยาวเหมาะสมเพื่อเหตุผลในด้านของคุณภาพเสียงด้วย โดยแบ่งตามประเภทของสายดังนี้

สายไฟเอซี ความยาวขั้นต่ำที่แนะนำคือ 2 เมตร
สายสัญญาณอะนาล็อก ความยาวขั้นต่ำที่แนะนำคือ 1 เมตร
สายสัญญาณดิจิทัล ความยาวขั้นต่ำที่แนะนำคือ 1.5 เมตร
สายโทนอาร์ม ความยาวขั้นต่ำที่แนะนำคือ 1.25 เมตร และไม่ควรเกิน 3 เมตร
สายลำโพง ความยาวขั้นต่ำที่แนะนำคือ 2 เมตร

สายสัญญาณสั้นกับสายลำโพงสั้น แบบไหนดีกว่า ?
สายเคเบิ้ลของ Nordost มีการสูญเสียของสัญญาณในระดับต่ำมากเนื่องจากใช้ฉนวน FEP ฉีดขึ้นรูปและเทคโนโลยี Micro Mono-Filament

สายของ Nordost สามารถใช้งานได้ยาวกว่าสายเคเบิ้ลทั่วไปโดยที่มีการสูญเสียของสัญญาณต่ำกว่า อย่างไรก็ตามในการจัดเตรียมสายเคเบิ้ลใช้งานในชุดเครื่องเสียง เราแนะนำให้สายเคเบิ้ลสำหรับสัญญาณที่อยู่ในระดับสัญญาณเบา ๆ อย่างเช่น สายโทนอาร์มหรือสายสัญญาณอะนาล็อก ควรจะสั้นไว้ก่อน

ดังนั้นมันจึงเหมาะสมกว่า หากจะเลือกใช้สายลำโพงที่ยาวขึ้น เพื่อให้สายส่วนอื่น ๆ สั้นลง เพราะโดยทั่วไปแล้วสายลำโพงจะได้รับกำลังไฟฟ้าอย่างเต็มที่จากภาคขยายเสียงอยู่แล้ว

เราควรจะจัดการกับความยาวสายส่วนเกินด้วยวิธีไหนดี ?
เราไม่แนะนำให้พับหรือม้วนสายส่วนเกินอย่างแน่นหนา เนื่องจากอาจทำให้คุณสมบัติทางไฟฟ้าของสายเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีความเป็นตัวเก็บประจุหรือมีอิมพิแดนซ์สูงขึ้น วิธีที่เราแนะนำคือการโค้งสายเลื้อยซิกแซกสลับไปมาอย่างหลวม ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *