Tag: volume control

Variable Gain Transconductance (VGT) ปรับความดังยังไงไม่ให้เสียงเพี้ยน

ในระบบเครื่องเสียงทั่วไป (กว่า 99%) การปรับระดับความดังของเสียงหรือ volume control มักจะเป็นการควบคุมระดับสัญญาณขาเข้าของวงจรภาคขยายเสียง
Read More