Tag: Valence

Roon 1.7 ‘Valence’

Roon 1.7 ‘Valence’ ไม่รู้จะฟังเพลงอะไรให้ AI ช่วยคิด   ปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงการฟังเพลงใน digital music library ได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากขึ้น
Read More