Tag: MQA

MQA อีกหนึ่งกุญแจดอกสำคัญที่ทำให้ Hi-Res Audio Streaming เป็นจริงได้

หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมการฟังเพลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของผู้คนในยุคนี้คือ รูปแบบของการฟังเพลง
Read More