Tag: DSD

Ayre QB-9 Twenty แมวเก้าชีวิตที่ไม่คิดจะล้าสมัย

หากว่าจะมีสินค้าสักรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมานานหลายปี Ayre QB-9 คือหนึ่งในจำนวนนั้น แต่สิ่งหนึ่งที่อาจเป็นความแตกต่างสำหรับ Ayre QB-9
Read More