Tag: การเลือกสายเคเบิ้ล

เหตุใดเราจึงควรใช้สายยี่ห้อเดียวกันทั้งหมดในชุดเครื่องเสียง?

บ่อยครั้งที่ในวงการไฮไฟมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการเลือกสายเคเบิ้ลประเภทต่าง ๆ และประเด็นหนึ่งที่มีการหยิบยกมาพูดถึงอยู่หลายวาระก็คือ
Read More