เทคโนโลยี SAM (Speaker Active Matching) … เมื่อโลกนี้ไม่มีลำโพงใดสมบูรณ์แบบ

โดยปกติแล้วลำโพงคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ผลักมวลอากาศให้เกิดเป็นคลื่นเสียงออกมา การผลักมวลอากาศให้เป็นคลื่นเสียงแต่ละครั้งนั้นแตกต่างกันทั้งในเรื่องของความถี่ เฟสสัญญาณรวมทั้งระดับความดังของเสียง และที่เป็นความจริงอย่างหนึ่งก็คือ ในโลกนี้ไม่มีลำโพงใดที่สมบูรณ์แบบ

นั่นหมายความว่าลำโพงแต่ละรุ่นมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง มีความผิดเพี้ยนในรูปแบบของตัวเอง ดังนั้นการที่ลำโพงเหล่านั้นจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียงให้เหมือนต้นฉบับมากที่สุด ลำพังแค่ทำให้สัญญาณเสียงจากแหล่งกำเนิดสัญญาณและภาคขยายเสียงมีความถูกต้องเที่ยงตรงมากที่สุดนั้นคงยังไม่เพียงพอ เพราะเมื่อถึงปลายทางซึ่งก็คือลำโพง บุคลิกของลำโพงก็จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเสียงนั้น ๆ อยู่ดี

ในอดีตที่ผ่านมาการปรับแกหรือชดเชยความไม่สมบูร์แบบของลำโพงอาจเลือกใช้วิธีการปรับเสียงด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าอีควอไลเซอร์ ทว่าการปรับด้วยอีควอไลเซอร์ต้องอาศัยความชำนาญของผู้ใช้งาน ทำให้การปรับแก้นั้นไม่สามารถหวังผลเลิศได้เสมอไปหรือบ้างครั้งก็อาจสร้างปัญหาอื่นพ่วงเข้ามา

ปัจจุบันนักออกแบบเครื่องเสียงมีวิธีการที่ชาญฉลาดกว่านั้น นั่นคือการย้อนกลับไปพิจารณาที่ต้นตอของปัญหา นั่นคือ ความไม่สมบูรณ์แบบของลำโพง

Devialet ผู้ผลิตเครื่องเสียงจากประเทศฝรั่งเศส ได้คิดค้นเทคโนโลยี SAM หรือ Speaker Active Matching ขึ้นมาเพื่อเรียนรู้บุคลิกของลำโพงแต่ละรุ่นแล้วนำมาปรับชดเชยเพื่อให้ลำโพงรุ่นนั้น ๆ สามารถถ่ายทอดเสียงได้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด ช่วยให้ลักษณะเฉพาะของลำโพงรุ่นนั้น ๆ

เครื่องเสียงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี SAM จะใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งเป็นค่าและข้อมูลต่าง ๆ ที่วัดได้จากลำโพงแต่ละรุ่นมาปรับใช้ โดยจะทำการปรับแก้หรือชดเชยสัญญาณเสียงให้สอดคล้องกับบุคลิกของลำโพงแต่ละรุ่น เพื่อให้เสียงที่ออกมาจากลำโพงนั้น ๆ สามารถถ่ายทอดเสียงได้ใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุด

SAM นั้นเปิดโอกาสให้ลำโพงสามารถถ่ายทอดความถี่ต่ำได้ลึกมากขึ้น และหลีกเลี่ยงความหน่วงช้าของเสียงทุ้มเมื่อเทียบกับย่านความถี่เสียงอื่น ๆ หลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนเฟสสัญญาณในบริเวณจุดตัดความถี่ต่ำตามธรรมชาติของลำโพง การชดเชยในความถี่ต่ำนี้ยังทำให้เสียงที่ได้มีเวทีเสียงที่กว้างขึ้นอย่างที่ควรจะเป็น นับว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขที่มีความแม่นยำ และไม่ได้เปลี่ยนบุคลิกเสียงเดิม ๆ ของตัวลำโพง

นอกจากนั้นแล้ว เทคโนโลยี SAM ยังช่วยป้องกันตัวลำโพงจากความเสียหายได้ด้วย เช่น เมื่อข้อมูลช่วงชักยาวที่สุดของตัวขับเสียงในลำโพง รวมทั้งกำลังขับสูงสุดที่ตัวลำโพงสามารถรองรับได้ ถูกโปรแกรมให้ SAM ได้นำไปใช้งานแล้ว ลำโพงจะไม่ทำงานเกินขีดจำกัดความสามารถของมันเอง

นั่นหมายความว่าต่อให้ผู้ใช้งานไม่ทันระวังหรือเกิดความผิดพลาดขึ้นในระหว่างการใช้งาน เทคโนโลยี SAM จะทำหน้าที่เป็นด่านหน้าคอยปกป้องตัวลำโพงจากความเสียหาย เรียกได้ว่านอกจาก SAM จะทำให้ลำโพงเสียงดีอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ยังทำให้ลำโพงคู่โปรดของเรามีความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้นด้วย

ปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยี SAM จะมีใช้งานอยู่ในเครื่องเสียงและลำโพงของ Devialet แล้ว ยังมีใช้งานอยู่ในสินค้าประเภทลำโพงสมาร์ทยี่ห้ออื่นเช่น Huawei Sound X และ Belkin Soundform Elite

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *