ทำความรู้จัก NORDOST QPOINT & QSOURCE

ในเครื่องเสียงชุดหนึ่งนั้นประกอบไปด้วยหลาย ๆ องค์ประกอบที่ทำงานสอดประสานกันเพื่อรังสรรค์เสียงดนตรีที่ฟังแล้วรู้สึกเพลิดเพลินเจริญโสตประสาท

ในฐานะคนรักเครื่องเสียงที่ลุ่มหลงในเสียงดนตรีเรามักจะให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบในชุดเครื่องเสียง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตัวเครื่องเสียงหรือลำโพง, การเลือกสายสัญญาณ, การดูแลในส่วนของระบบไฟฟ้า, การดูแลในส่วนของอะคูสติกทรีตเมนต์ รวมถึงการจัดการกับเรโซแนนซ์หรือแรงสั่นสะเทือนส่วนเกินภายในชุดเครื่องเสียง

ทั้งหมดก็เพื่อให้ทุก ๆ องค์ประกอบสามารถสอดประสานกันได้อย่างลงตัว และถ่ายทอดคุณภาพเสียงที่ดีที่สุดออกมา

อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มักจะถูกมองข้ามนั่นคือ เรโซแนนซ์จักรกลอิเล็กทรอนิกส์ (electromechanical resonances)

ทุก ๆ องค์ประกอบในชุดเครื่องเสียง ต่างก็มีเรโซแนนซ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป เมื่อเรโซแนนซ์เหล่านี้เกิดขึ้นในแต่ละองค์ประกอบ ทว่าต่างก็ออสซิลเลต (กวัดแกว่งแปรผัน) กันไป โดยที่ไม่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนกับวงซิมโฟนีออเคสตร้าที่บรรเลงโดยปราศจากคอนดักเตอร์ จะส่งผลให้เกิดสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้เสียงหม่นมัวและไม่กระจ่างสดใสอย่างที่ควรจะเป็น

QPOINT Resonance Synchronizer
QPOINT Resonance Synchronizerจาก Nordost เป็นอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพเสียงระดับไฮไฟที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้ อุปกรณ์รุ่นนี้จะคอยทำหน้าที่เข้าไปจัดระเบียบเวลาและสร้างความเชื่อมโยงของเรโซแนนซ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในชุดเครื่องเสียง ซึ่งโดยปกติมักจะพบว่ายังเป็นจุดบกพร่องที่ถูกมองข้ามไปเสมอ แม้แต่ในชุดเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์

QPOINT Resonance Synchronizer เป็นพัฒนาการล่าสุดที่ถูกต่อยอดมาจากเทคโนโลยี QRT ทำหน้าที่ปล่อยคลื่นสนามไฟฟ้าในปริมาณพอเหมาะเพื่อให้ช่วยจัดระเบียบ electromechanical resonances ทั้งหมดที่มีอยู่ในชุดเครื่องเสียง เพื่อให้ทั้งหมดสามารถทำงานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้มีผลกับอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงในกลุ่มแอมป์โซลิดสเตทหรือแอมป์หลอด, เครื่องเสียงอะนาล็อกหรือดิจิทัล, ปรีแอมป์อะนาล็อกที่เราคุ้นเคย หรือว่าดิจิทัลปรีโปรเซสเซอร์รุ่นล่าสุด

นอกจากนั้นแล้ว QPOINT Resonance Synchronizer ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการทำงานได้ 2 โหมดด้วยกันคือ Mode I และ Mode II โดยทั้ง 2 โหมดนี้จะมีลักษณะการปล่อยคลื่นสนามไฟฟ้าที่แตกต่างกัน เพื่อให้ช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงด้วยคุณลักษณะทางบุคลิกที่แตกต่างกัน ให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงและลดทอน noise ในระบบได้เหมือน ๆ กัน

ขณะใช้งานเมื่อเลือกปรับระหว่าง Mode I และ Mode II ความแตกต่างของเสียงจะปรากฏให้ได้ยินอย่างชัดเจน ส่วนโหมดไหนจะเหมาะกว่ากันนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในชุดเครื่องเสียงนั้น ๆ รวมทั้งรสนิยมการฟังของผู้ใช้งาน

Nordost QPOINT จะให้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีกเมื่อใช้งานร่วมกับสินค้าในกลุ่ม QRT ของ Nordost และจะได้ผลลัพธ์ดีที่สุดเมื่อใช้งานร่วมกับภาคจ่ายไฟและสายไฟ QSOURCE Linear Power Supply และ QSOURCE DC Cable

การมี QPOINT Resonance Synchronizer อยู่ในชุดเครื่องเสียงนั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรับประกันว่าอุปกรณ์รังสรรค์เสียงดนตรีทุกชิ้นจะทำงานสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับวงดนตรีซิมโฟนีออเคสตร้าที่ได้รับการอำนวยเพลงโดยคอนดักเตอร์ระดับมาสเตอร์พีช

QSOURCE
นี่คือภาคจ่ายไฟแบบ Linear Power Supply รุ่นแรกของ Nordost ที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับเครื่องเสียงโดยเฉพาะ ใช้งานแทนที่ภาคจ่ายไฟแบบ switch-mode power supply ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานแพร่หลายในอุปกรณ์ประเภท DAC, Network Player, Music server หรือ Phono Preamp เนื่องด้วยความสะดวกและราคาต้นทุน

แต่ปัญหาของภาคจ่ายไฟแบบ switch-mode power supply คือมันเป็นเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนที่ส่งผลลบโดยตรงต่อคุณภาพเสียง ในชุดเครื่องเสียงที่ดีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงควรได้รับพลังงานไฟฟ้าที่สะอาด ปราศจากการปนเปื้อน และมีความนิ่งในการจ่ายพลังงานไม่วูบวาบไปมา ซึ่ง Nordost QSOURCE มีคุณสมบัติเหล่านั้นอยู่ครบถ้วนทุกประการ

QSOURCE เลือกใช้หม้อแปลงคุณภาพดีที่สุดและวงจรที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายออกไปทางเอาต์พุต ขณะที่วงจร QRT ที่อยู่ในตัวคอยทำหน้าที่จัดระเบียบและกำจัด noise ที่แฝงตัวมาในกระแสไฟฟ้า เพื่อให้ไฟฟ้ากระแสตรงที่จ่ายออกไปทางเอาต์พุตมีความสะอาดบริสุทธิ์อย่างที่ควรจะเป็น

เมื่ออุปกรณ์เครื่องเสียงในซิสเตมได้รับไฟเลี้ยงวงจรที่มีคุณภาพจาก QSOURCE สิ่งที่เกิดขึ้นคืออุปกรณ์เครื่องเสียงนั้น ๆ จะสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่

QSOURCE สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้ QPOINT Resonance Synchronizer ได้พร้อมกันถึง 4 ชุด ทางช่องเอาต์พุต 5VDC

ขณะเดียวกันยังมีช่องเอาต์พุตอีก 2 ชุด ที่ออกแบบมาเผื่อให้ใช้งานกับอุปกรณ์อื่น ๆ ในซิมเตม โดยแต่ละชุดสามารถเลือกแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่จะใช้งานร่วมกันได้ โดยเลือกได้ทั้ง 9VDC, 12VDC หรือ 19VDC และ 12VDC, 19VDC หรือ 24 VDC

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด Nordost ยังได้แนะนำให้ใช้งานร่วมกับ ‘QSOURCE DC Cable’ ซึ่งสามารถใช้เชื่อมต่อระหว่าง QSOURCE และอุปกรณ์อื่น ๆ โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง ความคุ้มค่าหรือคุณค่าของซิสเตมที่ใช้งานอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *